Producten Winkin' - WinCube

WinCube

Promotie WinCube

Door te factureren met Winkin' 9 bouwt u dag na dag informatie op.

Met WinCube kan u deze informatie analyseren.


WinCube verwerkt alle facturatiegegevens, maar ook orders en offertes en zorgt voor overzichtelijke statistieken en grafieken.


Deze en vele andere vragen kunt u beantwoorden met WinCube:


  • Wat is de omzet van het laatste kwartaal?
  • Hoe evolueert mijn maandelijkse omzet t.o.v. vorig jaar?
  • Voor hoeveel heeft mijn beste klant nu al verkocht?
  • Hoeveel artikelen heb ik al verkocht van een bepaalde productgroep?

Met WinCube wordt het eenvoudig om de evolutie van de onderneming te volgen.


Eigenschappen

WinCube is volledige geïntegreerd in het boekhoud- en facturatieprogramma Winkin' 9. Export en Import van gegevens is bijgevolg niet nodig.


Bepaal welke gegevens u wenst te analyseren. Specifieke rapporten kunnen gemaakt worden van klanten-, leveranciers-, artikelen- en documenteninformatie.


Bepaal de tijd waarvoor u de gegevens wenst te analyseren aan de hand van een filter.


De statistiekgegevens kunnen zowel bedragen als aantallen bevatten.


Door te klikken op een waarde kan men zien hoe een gegeven werd opgebouwd (drill-down).


Vul zelf statistiek aan met rij- en kolomtotalen.


Maak een keuze uit de vele grafiektypen voor een grafische weergave van uw gegevens.


Maak van uw statistieken vlot PDF- en Excel-bestanden


Op het scherm worden de waarden op twee decimalen weergegeven, terwijl de export naar Excel alle detail bevat.Offerte aanvragen